Tomasz Walenda

Komornik Sądowy Lublin Zachód w Lublinie

Kancelaria komornicza nr XXVIII
Aleja Warszawska 35, 21-002 Jastków

E-mail: lublin.walenda@komornik.pl
Telefon: 81 822 86 46
nr EPU (e-sąd) - 3127
NIP: 826 20 89 927

adres ePUAP /KomornikWalenda/domyslna
Alior bank: 14 2490 0005 0000 4600 9514 2527

Dla wierzyciela

Chcesz odzyskać pieniądze?

Wszczęcie postępowania egzekucyjnego wymaga złożenia przez wierzyciela stosownego wniosku, dołączenie oryginału wyroku oraz uiszczenie zaliczki na wydatki w postępowaniu egzekucyjnym. Wniosek można złożyć pocztą lub osobiście w kancelarii w godzinach otwarcia.

  • Do wniosku należy dołączyć tytuł wykonawczy (czyli wyrok zaopatrzony w klauzulę wykonalności) w oryginale. W przypadku wyegzekwowania całości roszczenia tytuł pozostaje w aktach sprawy, w innym przypadku – zwracany jest wierzycielowi ze stosownymi adnotacjami.
  • Wniosek o wszczęcie egzekucji umożliwia prowadzenie egzekucji według wszystkich dopuszczalnych sposobów, z wyjątkiem egzekucji z nieruchomości. Skierowanie egzekucji do nieruchomości dłużnika jest możliwe tylko na wniosek wierzyciela.
  • Kluczowym dla skuteczności postępowania egzekucyjnego jest, aby we wniosku wskazać wszelkie informacje, które pozwolą skutecznie wyegzekwować należność. Jeżeli wierzyciel ma wiedzę dotyczącą majątku dłużnika, miejsc wykonywania działalności, kontrahentów, możliwych powiązań z innymi osobami, numerów telefonu – należy zawrzeć taką informację we wniosku!

Jeżeli ww. informacje wierzyciel uzyska po złożeniu wniosku – prosimy przekazać je mailowo lub pisemnie na adres kancelarii.

Pobierz wniosek do wypełnienia

01

Pobierz i wypełnij wniosek

02

Wyślij wypełniony wniosek pocztą

03

Skontaktujemy się mailowo po zarejestrowaniu sprawyDla dłużnika

Otrzymałeś pismo od komornika i nie wiesz co dalej?

Komornik przy pierwszej czynności w sprawie doręcza dłużnikowi zawiadomienie o wszczęciu egzekucji. Pismo zawiera informacje dotyczące długu, dane stron (wierzyciel oraz dłużnik) oraz inne elementy wymagane prawem.

Nie wiesz co dalej? Poniżej odpowiemy na kilka najczęściej kierowanych do nas pytań.

  • Dla kogo komornik egzekwuje dług?
  • Wniosek o wszczęcie egzekucji umożliwia prowadzenie egzekucji według wszystkich dopuszczalnych sposobów, z wyjątkiem egzekucji z nieruchomości. Skierowanie egzekucji do nieruchomości dłużnika jest możliwe tylko na wniosek wierzyciela.
  • Kluczowym dla skuteczności postępowania egzekucyjnego jest, aby we wniosku wskazać wszelkie informacje, które pozwolą skutecznie wyegzekwować należność. Jeżeli wierzyciel ma wiedzę dotyczącą majątku dłużnika, miejsc wykonywania działalności, kontrahentów, możliwych powiązań z innymi osobami, numerów telefonu – należy zawrzeć taką informację we wniosku!

Jeżeli ww. informacje wierzyciel uzyska po złożeniu wniosku – prosimy przekazać je mailowo lub pisemnie na adres kancelarii.

Pobierz wniosek do wypełnienia

Do pobrania

Do pobrania

Wniosek o wszczęcie egzekucji należności pieniężnych (1)

Wniosek o wszczęcie egzekucji należności pieniężnych (4)

Wniosek o wszczęcie egzekucji należności pieniężnych (2)

Wniosek o wszczęcie egzekucji należności pieniężnych (5)

Wniosek o wszczęcie egzekucji należności pieniężnych (3)

Wniosek o wszczęcie egzekucji należności pieniężnych (6)

Obszar działania

Kontakt

Kontakt

Skontaktuj się z nami!

Telefon:

81 822 86 46

Adres:

Aleja Warszawska 35; 21-002 Jastków

Godziny urzędowania:

Telefony odbierane są wyłącznie w godzianch 09:00 - 14:30


poniedziałek: 08:30 - 15:30

wtorek: 09 - 17:00

środa: 07:30 - 15:30

czwartek: 07:30 - 15:30

piątek: 07:30 - 14:30


Godziny przyjęć interesantów:

wtorek: 10:00 - 12:00 oraz 14:00 - 17:00